Kokonaisvaltaista ja vastuullista pakkaussuunnittelua

Hyvin suunniteltu pakkaus on investointi tuotteeseesi

Konseptointi auttaa etenemään ideasta toteutukseen.

Onko sinulla hyvä idea mutta et ihan tiedä mistä lähtisit liikkeelle? Avullamme pääset suunnittelussa eteenpäin. Tarjoamme sinulle:

  • Pakkausmuotoilua ja konseptointia
  • Brändiosaamista
  • Pakkausten teknisiä mittakuvia
  • 3D -visualisointia
  • Pakkausten graafista suunnittelua
  • Protopakkausten valmistusta
  • Trenditietoutta
  • Tuotekehitystä

Pakkausmuotoilu auttaa erottumaan massasta

Hyvä idea yhdistettynä ammattitaitoiseen muotoiluun luo tuotteelle ja sen pakkaukselle uniikin identiteetin. Pakkauksessa käytettävä muotokieli yhdistettynä mieleenpainuviin yksityiskohtiin jättää vahvan jäljen mielikuviin ja vahvistaa kuluttajan brändiuskollisuutta.

Pakkauksen visuaalinen suunnittelu herättää pakkauksen eloon

Pakkauksen visuaalisella ulkoasulla vaikutetaan vahvasti pakatun tuotteen mielikuvaan. Hyvällä visuaalisella ulkoasulla voidaan merkittävästi auttaa tuotetta erottumaan kilpailijoista, sekä lisätä tuoteuskollisuutta. On myös tärkeää, että pakkauksen visuaalinen ulkoasu kulkee käsi kädessä kaiken muun pakattavan tuotteen identiteetin ja markkinointiviestinnän kanssa. Parhaimmillaan juuri pakkaus synnyttää unohtumattoman mielikuvan tuotteesta. 

Hyvin toteutetussa visuaalisessa pakkaussuunnittelussa huomioidaan mm. pakattavan tuotteen sekä pakkauksen välinen värisynergia yhdistettynä pakkauksen muotokieleen ja ympäristöön. Pienetkin palaset kokonaisvisuaaliikassa ratkaisevat, kuten; typografia, värit, erikoisefektit, logosuunnittelu, pakkauksen myyntiympäristö jne. Hyvä kokonaisvisualiikka on pohja ja ”puoliksi tehty” ennen graafista suunnittelua.

Protopakkauksen valmistus auttaa hahmottamaan lopputuloksen

Protopakkaus tekee suunnitellun pakkauksen konkreettiseksi. Haluamme asiakkaan näkevän ja tuntevan suunnittelemamme pakkauksen jo ennen varsinaisten pakkausten valmistumista. Protopakkausten valmistus kulkee kaiken aikaa läpi pakkaussuunnitteluprosessin. 

Näin varmistutaan, että pakkauksen design kulkee haluttuun suuntaan. On tärkeää hahmottaa pakkauksen visualiikan toimivuus sekä pakkauksen suorituskyky läpi koko arvoketjun. Protopakkausten avulla pystytään tekemään varhaisessa vaiheessa mm. pakkauksen kestävyyttä kuljetusketjussa, kaupan hyllytettävyystestausta, kuluttajatutkimusta, pakkaamistyön tehokkuutta jne.

Tuotekehitys

Meille tuotekehitys on paljon muuta kuin pelkkä projekti. Vaikka teemme usein töitä projektiluontoisesti, näemme tuotekehityksen matkana ja jatkuvana oppimisena. Tuotekehityksen pelikenttä on meille kuin palapeli. Riippuen lopputuotteen ominaisuuksien vaatimustasosta, aikajanasta tai teknologian valmiustasosta -laitamme palat kohdalleen -yksi kerrallaan.

Olemme aktiivisesti mukana asiakkaidemme kokonaisvaltaisessa tuotekehityksessä. Laaja-alainen muotoilun, teknisen suunnittelun, estetiikan sekä eri teknologioiden osaamisemme auttaa tiimiämme yhteensovittamaan kaikki tarvittavat osatekijät parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Teemme jatkuvaa yhteistyötä eri pakkausmateriaalitoimittajien, teknologiayhtiöiden sekä eri alojen eksperttien kanssa.

Autamme mm.
• Pakkausautomaatiossa
• Pakkaamisprosessien tehostamisessa
• Materiaalikehityksessä
• Uusissa teknologioissa

Pakkauksen rakenteen suunnittelu tukee brändiä ja sen arvoja

Pakkauksen rakenteen suunnittelu luo pohjan suorituskykyiselle pakkaukselle. Teknisesti hyvin suunniteltu pakkaus toimii moitteettomasti läpi arvoketjun. 

Hyvällä teknisellä suunnittelulla voidaan vaikuttaa mm: pakkauksen valmistuskustannukseen, kestävyyteen, materiaalikulutukseen, käytettävyyteen, pakkaamistyön tehokkuuteen sekä pakkauksen hävitettävyyteen kiertotalousnäkökulmasta.

Pakkauksen graafinen suunnittelu viimeistelee lopputuloksen

Graafinen suunnittelu konkretisoi valitun visuaalisen linjan. Graafisessa suunnittelussa huomioidaan kaikki vaadittavat tekniset yksityiskohdat, jotta painettavasta ulkoasusta tulee halutunlainen. Tässä kohtaa huomioidaan erikseen myös kullekin painotyölle soveltuvin painatusmenetelmä.

Painatusmenetelmän valinnassa yhteensovitetaan parhaalla mahdollisella tavalla pakkauksen materiaali, painatuksen ulkoasu sekä pakkausten sarjakoko. Hyvin ja huolella tehty graafinen suunnittelu auttaa myös säästämään tuotantokuluissa, maksimoimaan parhaan mahdollisen laadun sekä nopeuttamaan pakkausten tilaus-toimitus -ketjua.